Novinky

Rekuperácia tepla

S rastúcou energetickou náročnosťou na celom svete a znižujúcimi sa energetickými zdrojmi, výrobné odvetvie neustále hľadá opatrenia na úsporu energie. Takáto úspora energie môže byť efektívna v procese lisovania pri výrobe stlačeného vzduchu. Elektrická energia vynaložená na výrobu vzduchu v kompresore dokáže odovzdať 60% energie s využitím horúcej vody z chladiaceho výmenníka kompresorového oleja v rôznych aplikáciách v podnikoch.

Lupamat, vo svojich kompresoroch radu LKV-Mi, na požiadanie a objednávky zákazníkov môže teplú vodu z chladenia olejového procesu s pripojením chladiaceho výmenníka integrovaného do systému v kabíne kompresora použiť v priemyselnom odvetví, časť pracieho pásu, procesné vykurovanie, kuchyne veľkých podnikov, chemický a farmaceutický priemysel, pripojenie ústredného kúrenia na vykurovacie podniku, ako sú sklady alebo kancelárie a mnohé iné účely v priemysle.

Pripojenie vodovodného potrubia na výstupe výmenníka na vodou chladenom kompresore sa líši podľa účelu použitia. Tento systém môže byť uzavretý, ale môže byť tiež otvorený. Túto voľbu určuje zákazník a spojenie môže zákazník ľahko vykonať.

Zavolajte nám! Náš odborný predajný personál vám poskytne podrobnejšie informácie, odporúčania a ponuky.